Pojęcie koszerności nierozerwalnie złączone jest z kulturą żydowską i żydowskim prawem. Zasady koszerności wywodzą się z Pięcioksięgu Mojżeszowego, czyli Tory, uściślone zostały w Misznie i Talmudzie. Co ciekawe, rabini mają za zadanie strzec przestrzegania koszerności w produkcji żywności.

Jakie są zasady koszerności? Prawo żydowskie wyróżnia pokarmy dozwolone i zakazane, uznane za nieczyste. Żydzi mogą jeść mięso zwierząt posiadających „rozszczepione kopyto” oraz zwierząt przeżuwających, stworzeń wodnych mających płetwy i łuski, niektóre gatunki szarańczy oraz wybrane gatunki ptaków. Zakazane jest jednak spożywanie krwi tych zwierząt oraz określone części, np. nie wolno zjeść nerwu kulszowego. Zasada koszerności szczegółowo określa zasady uboju zwierząt: stworzenia muszą zostać zabite w rytualny sposób przez osobę wykwalifikowaną. Zabronione jest jedzenie padliny. Można spożywać miód oraz mleko i jaja od zwierząt, których mięso jest koszerne, natomiast owoce muszą pochodzić z drzew, które mają przynajmniej trzy lata.

Do ważnych reguł koszerności należy także zakaz spożywania razem mięsa i produktów mlecznych. Co więcej, posiłki mleczne i mięsne powinna dzielić kilkugodzinna przerwa. W przepisach żydowskich znaleźć można również produkty, które aby były koszerne, muszą spełnić określone warunki, np. nie mogą być sprzedawane ani wytwarzane przez osoby nie będące Żydami. Tak się dzieje w przypadku wina.

Do odrębnej kategorii należy zaliczyć dania i napoje dopuszczane do spożywania w czasie świąt Paschy. Pokarmy te nie mogą zawierać chamecu, czyli zakwasu. Chamec to także określenie na produkty zrobione z jednego z pięciu zbóż: żyta, pszenicy, jęczmienia, owsa i orkiszu lub zawierające ich śladowe ilości. Wszystkie pokarmy i napoje powinny posiadać wydany przez rabinat certyfikat świadczący o koszerności.